บริษัท เรเดียสโกลบอล จำกัด
จำหน่าย เครื่องมือวัดแรงดันในโรงงานอุตสหกรรม
เกจวัดแรงดัน , โฟลมิเตอร์ ฯลฯ

The Importance of Diaphragm Seals in the Pressure Gauge Industry

Introduction อุตสาหกรรมมาตรวัดความดันมีบทบาทสําคัญในภาคส่วนต่างๆตั้งแต่การผลิตไปจนถึงน้ํามันและก๊าซ การวัดความดันที่แม่นยําเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของกระบวนการ หนึ่งในองค์ประกอบสําคัญที่นําไปสู่ความแม่นยําและความน่าเชื่อถือของเกจวัดแรงดันคือไดอะแฟรมซีล

Diaphragm Seal คืออะไร?

ซีลไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็นสิ่งกีดขวางระหว่างตัวกลางของกระบวนการและเกจวัดแรงดัน ประกอบด้วยไดอะแฟรมที่มีความยืดหยุ่นทําจากวัสดุเช่นสแตนเลสหรืออีลาสโตเมอร์ ไดอะแฟรมแยกสื่อกระบวนการออกจากเกจวัดความดันปกป้องจากสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหนืดหรืออุณหภูมิสูง

เกจวัดแรงดัน เพรสเชอร์เกจ pressure gauge octagauge Diaphragm Seal DS flange front
เกจวัดแรงดัน เพรสเชอร์เกจ pressure gauge octagauge Diaphragm Seal DS flange front

ความสําคัญของไดอะแฟรมซีล

ซีลไดอะแฟรมมีประโยชน์หลายประการในอุตสาหกรรมเกจวัดแรงดัน:

  • ป้องกัน: ซีลไดอะแฟรมปกป้องเกจวัดแรงดันจากสารกัดกร่อนหรือสารกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
  • ความเข้ากันได้: ซีลไดอะแฟรมมีอยู่ในวัสดุต่าง ๆ ทําให้ใช้ได้กับทุกยี่ห้อของเกจวัดแรงดัน
  • ความถูกต้อง: ซีลไดอะแฟรมช่วยลดผลกระทบของความผันผวนของอุณหภูมิแรงดันที่เพิ่มขึ้นทําให้มั่นใจได้ถึงการวัดความดันที่แม่นยํา
  • สุขลักษณะ: ในอุตสาหกรรมเช่นยาและการแปรรูปอาหารซีลไดอะแฟรมที่มีการออกแบบสุขาภิบาลถูกนํามาใช้เพื่อรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัย

ประเภทของไดอะแฟรมซีล

ซีลไดอะแฟรมมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับข้อกําหนดการใช้งานเฉพาะ

  • ซีลไดอะแฟรมเกลียว: ซีลเหล่านี้จะถูกขันเข้ากับเกจวัดแรงดันหรือการเชื่อมต่อกระบวนการโดยตรง
  • หน้าแปลนไดอะแฟรมซีล: ซีลหน้าแปลนจะถูกยึดเข้ากับเกจวัดแรงดันหรือการเชื่อมต่อกระบวนการ
  • ซีลไดอะแฟรมยึด: ซีลเหล่านี้ใช้กลไกการจับยึดเพื่อยึดติดกับเกจวัดแรงดันหรือการเชื่อมต่อกระบวนการ
  • ซีลไดอะแฟรมรอย: ซีลเชื่อมจะติดอยู่กับเกจวัดความดันหรือการเชื่อมต่อกระบวนการผ่านการเชื่อมอย่างถาวร
pressure gauge with ds upvc diaphragm seal octagauge net
pressure gauge with ds upvc diaphragm seal octagauge net

การเลือกซีลไดอะแฟรมที่เหมาะสม

เมื่อเลือกไดอะแฟรมซีลสําหรับเกจวัดความดันสิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นตัวกลางของกระบวนการอุณหภูมิช่วงความดันและความเข้ากันได้กับเกจวัดความดัน การให้คําปรึกษากับผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายซีลไดอะแฟรมสามารถช่วยในการเลือกซีลที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานเฉพาะ

บทสรุป

ไดอะแฟรมซีลเป็นส่วนประกอบสําคัญในอุตสาหกรรมเกจวัดแรงดัน ให้การปกป้อง ความแม่นยํา และความเข้ากันได้ ด้วยการเลือกซีลไดอะแฟรมที่เหมาะสมอุตสาหกรรมสามารถรับประกันความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนานของเกจวัดแรงดันซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในกระบวนการของพวกเขาในที่สุด