บริษัท เรเดียสโกลบอล จำกัด
จำหน่าย เครื่องมือวัดแรงดันในโรงงานอุตสหกรรม
เกจวัดแรงดัน , โฟลมิเตอร์ ฯลฯ

การเลือกใช้งานเกจวัดแรงดัน

การเลือกใช้งานเกจวัดแรงดัน

การเลือกใช้งานเกจวัดแรงดันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถวัดและตรวจสอบแรงดันได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยเกจวัดแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรงดันของของเหลวหรือก๊าซ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในหลากหลายงาน เช่น งานวิศวกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และอื่น ๆ

Read More »
pressure gauge with ds flange diaphragm seal octagauge net

The Importance of Diaphragm Seals in the Pressure Gauge Industry

Introduction
อุตสาหกรรมมาตรวัดความดันมีบทบาทสําคัญในภาคส่วนต่างๆตั้งแต่การผลิตไปจนถึงน้ํามันและก๊าซ การวัดความดันที่แม่นยําเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของกระบวนการ หนึ่งในองค์ประกอบสําคัญที่นําไปสู่ความแม่นยําและความน่าเชื่อถือของเกจวัดแรงดันคือไดอะแฟรมซีล

Read More »